Portal ponownych narodzin

Astrologia pozwala nazwać różne części nas. Rozpoznać, głosem jakich potrzeb mówią.

Planety reprezentują żyjące w nas archetypy, które potrzebują uwagi i odżywienia.

Księżyc wskazuje, jakim głosem mówi Twoje wewnętrzne dziecko,  które potrzebuje uwagi, gdy odzywają się w nim traumy z przeszłości- brak poczucia przynależności i zasługiwania.

Wenus wskazuje, jakim głosem mówi Twoja wewnętrzna Kobieta, która potrzebuje uwagi, gdy odzywa się w Tobie brak w poczuciu własnej wartości, niedostatku finansowym i niezadowoleniu z życia.

Mars wskazuje, jakim głosem mówi Twój wewnętrzny Mężczyzna, który potrzebuje uwagi, gdy odzywa się w nim brak energii do działania, pasji, mocy sprawczej, witalności i motywacji.

Pluton wskazuje, jakim głosem mówi Twój wewnętrzny alchemik, który potrzebuje uwagi, gdy odzywają się w Tobie największe lęki, obsesje, a także pragnienie ponownych narodzin—przejścia głębokiego procesu metamorfozy.