Jak rozwój Twojej świadomości może pomóc Ziemi?

O światowym kryzysie klimatycznym wie już chyba każdy. Wieść o nim wywołuje w nas przytłoczenie, depresję, odbiera chęć do życia, budzi bezsilność. Ja także miewam momenty, w których tracę poczucie mocy i czuję się przytłoczona apokaliptycznymi scenariuszami, lecz ogarniający strach to właśnie ta energia, która kryzys klimatyczny zrodziła. 

01/ Stan planety jest zbiorowym cieniem ludzkości.

Jedynym remedium na uzdrowienie szalejących żywiołów Ziemi jest zrównoważenie żywiołów w każdym z nas. Całe życie uczymy się patrzeć na kryzys jako na coś, co jest naturalnym katalizatorem przemiany. Jako, że nasze życie jest idealnie zaprojektowaną szkołą wzrostu, kryzys także wpisuję się w boski plan, który paradoksalnie czyni dobro. Uczy nas nowego porządku i nakłania do życia w większej świadomości.

02/ To czego boisz się najbardziej, jest kluczowym elementem twojej ewolucji.

Nie mamy zwyczaju łączenia stanu naszej energii z tym co nas otacza i to jest właśnie źródło utraty kontroli nas swoim życiem. Zrzucamy odpowiedzialność na innych i zamiatamy problemy pod dywan przez co pozycjonujemy się w roli ofiary, ubezwłasnowolniając swoje działania. Stosujemy wówczas system wyparcia i blokujemy transformację, będącą narodzinami nowego porządku, czyli osiągnięcia wyższego stanu świadomości. Ignorując kryzys, odbieramy sobie zdolność wzrostu.

03/ Kryzys odbiera nam chęć to życia w STARYM PORZĄDKU, dodając odwagi w podjęciu zmiany.

Wg. dr Hawkingsa, odwaga jest kluczowym stanem świadomości, od którego wszystko się zaczyna. Fakt, że mogę świadomie reagować na zmiany zachodzące w świecie czyni mnie wygranym. W każdej chwili mogę także zmienić sposób, w jaki reaguję na te zmiany.

Na wszystkich poziomach poniżej 200 jednostek energii człowiek słabnie, a odwaga jest pierwszym stanem świadomości, w którym pojawia się sprzyjające życiu pole- MOC.

04/ 200 punktów to magiczny próg, od którego SIŁA zamienia się w życiodajną MOC.

Siła zawsze porusza się przeciwko czemuś. Nie jest pełna, więc musi być zasilana energią. Ma niezaspokojony apetyt i stale konsumuje. Siła to ruch, który automatycznie stwarza przeciwsiłę- porusza się z jednego miejsca w drugie, często przełamując przy tym opór.

Moc natomiast jest nieruchoma i stanowi stałe pole. Nie porusza się przeciw niczemu, jest całkowita. Zamiast żądać, energetyzuje to co wokół jej pola, dając życie i energię. Podobnie jak grawitacja, wprawia w ruch wszystkie obiekty znajdujące się w jej polu, mimo, że samo pole grawitacyjne nie porusza się wcale.

„Jeżeli osoby, ogarnięte poczuciem beznadziei, mogą zechcieć czegoś lepszego (Pożądanie, 125), a następnie przy pomocy energii Złości na poziomie 150 rozwinąć Dumę (175), mogą być wtedy zdolne do sięgnięcia po Odwagę, wykalibrowaną na 200 i posuwać się w kierunku ulepszania ich własnych ogólnoludzkich warunków” /D.R. Hawkings, „Siła i Moc”

05/ Charakterystyka poziomów świadomości

Refleksja nad mapą świadomości pomaga nam zrozumieć proces uzdrawiania, stopniowo ośmielając nas do odczuwania wzmacniających stanów świadomości. Wszystkie poziomy poniżej 200 jednostek energii, mają niszczący wpływ zarówno na jednostkę jak i na całe społeczeństwo. Wszystkie powyżej 200 stanowią twórczy wyraz mocy. Poziomy świadomości są zawsze wymieszane i człowiek może funkcjonować na jednym z poziomów w jednej sferze życia i na zupełnie innym w drugiej sferze życia. Całkowity poziom świadomości jednostki jest sumą oddziaływania tych różnych poziomów. Oto krótka charakterystyka każdego z nich:

Wstyd- poziom energii: 20

Stan niebezpiecznie bliski śmierci. Jednostka może czuć się zniechęcona do podjęcia kroków ku przedłużeniu życia. Wstyd dokonuje rozpadu całego poziomu osobowości, budząc nieśmiałość, wycofanie i postawę introwertyczną. Jednostka wibrująca na poziomie wstydu, przerzuca często swój nieuświadomiony wstyd na innych, czując się uprawnioną do atakowania i wymierzania sprawiedliwości. Wstyd to najbardziej wyczerpująca szarpanina z życiem, w której nie dajemy sobie przyzwolenia na pełnię istnienia.

Wina- poziom energii: 30

Wina niesie niewybaczalna postawę emocjonalną, która okupiona jest potrzebą poniesienia kary za grzechy. Sprzyja to stosowaniu rozmaitych form okrucieństwa, czego wyrazem może być również śmierć. Kara nie wnosi korygującej wartości, potęgując jedynie poczucie upokorzenia, wraz z całym wachlarzem przejawów bycia ofiarą.

Apatia- poziom energii: 50

Stan bezradności, który skutkuje obojętnością na otaczające bodźce i utratą nadziei. Uosobieniem tego stanu są ludzie, którzy doznają izolacji, np. wyrzutki społeczeństwa i bezdomni.

Żal- poziom energii: 75

Postawa traktująca przygnębienie jako cenę, którą musi ponieść człowiek za swoje życie. Na poziomie żalu, smutek widzi się wszędzie, a straty emocjonalne jawią się jako nieodwracalne.

*Mimo, że żal jest pogrzebaniem życia, przedstawia więcej energii niż apatia. Gdy osoba pogrążona w apatii zaczyna płakać, jego stan ulega poprawie- wchodzi w wyższy stan poczucia żalu.

Strach- poziom energii: 100

Strach jest bodźcem nieustannej aktywności, będąc często czynnikiem motywacyjnym. Z perspektywy tego poziomu, świat wygląda na niebezpieczny i pełen zagrożeń. Strach ogranicza wzrost osobowości, a aby wznieść się ponad jego poziom, potrzebujemy dodatkowej energii z zewnątrz. Dlatego też na tym poziomie często szukamy przywódców, sprawiających wrażenie rozprawienia się ze swoim strachem, by zainspirowali nas do pracy się ze swoim własnym. 

Pożądanie- poziom energii: 125

Na tym poziomie energia napędza ogromne obszary ludzkiej aktywności. To także poziom uzależnień, w których sama żądza staje się pragnieniem przewyższającym nawet życie. Nie mniej jednak, pożądanie jest stanem naturalnie wyższym niż apatia i strach, więc może stanowić trampolinę do wyższych stanów świadomości, poprzez poszukiwanie lepszego życia.

Złość- poziom energii: 150

Aby przekroczyć strach, należy „chcieć”. Pożądanie jednak często wiedzie do frustracji, która prowadzi do złości. Bierze się ona z niespełnionych potrzeb, zamieniając nas w „kolekcjonerów niesprawiedliwości”. Poczucie urazy i chęć zemsty jest najniebezpieczniejszym skutkiem złości, lecz kolejny poziom świadomości- duma, dysponuje wystarczającym poziomem energii, by temu zapobiec.

Duma- poziom energii: 175

To wyraźnie odczuwalny wzrost samooceny, który jest społecznie wspierany. Jej problem polega na tym, że zależy od warunków zewnętrznych, bez których szybko może „spaść z wysokiego konia”, wracając po niższych poziomów. Duma wprowadza podziały, arogancję i zaprzeczenie, a to blokuje wzrost. Na poziomie dumy zaprzecza się istnieniu problemów emocjonalnych czy defektów charakteru, a zaprzeczenie jest fundamentem systemu wyparcia. Duma zajmuje miejsce prawdziwego uznania i szacunku.

Odwaga- poziom energii: 200

Na wszystkich poziomach poniżej 200 jednostek energia człowieka słabnie, a odwaga jest pierwszym stanem świadomości, w którym pojawia się sprzyjające życiu pole- MOC. Jest to sfera poszukiwań, męstwa, determinacji i osiągnięć.  Na tym poziomie życie jawi się jako facynujące, nęcące i inspirujące. Odwaga zakłada chęć do wypróbowania nowych rzeczy i zmierzenia się ze zmiennością życia. Wzrost i nauka stają się osiągalne, a przeszkody działają stymulująco. Ludzie na tym poziomie oddają światu tyle samo energii, ile z niego biorą, podczas gdy na niższych poziomach ludzie wysysają energię bez odwzajemnienia. W tym miejscu zaczyna się produktywność, a zadowolenie z siebie i szacunek, rodzący się na podstawie swoich działań, umacnia człowieka. 

Neutralność- poziom energii: 250

Ten stan cechuje uwolnienie od popadania w skrajności, które cechują niższe poziomy. Neutralność umożliwia elastyczne podejście do problemów, nie usztywniając się na surową ocenę. Niepowodzenie w osiągnięciu czegoś nie jest dłużej powiązane z poczuciem porażki. Podejście, że życie pełne wzlotów i upadków wkrótce ułoży się najlepiej jak może, jest fundamentem budowania własnej mocy, która zastępuje potrzebę udowadniania czegokolwiek innym. Poczucie dobrobytu, bezpieczeństwa i pewności siebie to filary stanu neutralności, który reprezentują ludzie wolni od zaburzeń emocjonalnych. Postawa ta jest wolna od ferowania wyroków i nie prowadzi do potrzeby kontrolowania ludzkich zachowań. Ludzie neutralni cenią sobie wolność, przez co trudno kontrolować ich samych.

Ochota- poziom energii: 300

Pracę na poziomie Ochoty symbolizuje powodzenie we wszelkich dążeniach. Ochota zakłada, że przekroczyło się wewnętrzny opór względem życia i zdecydowało się na współuczestnictwo. Poniżej kalibracji 200 występuje skłonność do konserwatyzmu, podczas gdy bliżej 300 pojawiają się szerokie horyzonty, których następstwem jest sukces w sferze społecznej i ekonomicznej. Chęc budzi ochotę ku podjęciu jakiejkolwiek pracy, charakteryzując się otwartością na uczenie się. Ochota sprzyja reagowaniu na potrzeby ludzi, przyczyniając się do budowania świadomości społeczeństwa. Uwolniwszy się od dumy, ludzie w stanie ochoty są gotowi spojrzeć na swoje wady i uczyć się od innych. Stanowią znaczące źródło mocy dla mas.

Akceptacja- poziom energii: 350

Na tym poziomie zachodzi główna przemiana, która dotyczy zrozumienia tego, że każdy jest twórcą swojego doświadczenia w życiu. Nie jesteś tym co ci się przytrafia- jesteś reakcją na to. Przyjęcie tej odpowiedzialności buduje harmonijne współistnienie z siłami życia. Ludzie poniżej poziomu 200 widzą siebie jako ofiary, ponieważ rządzi nimi przekonanie, że źródło szczęścia czy przyczyna problemów znajduje się „na zewnątrz”. Ludzie na poziomie akceptacji są zdolni do poszerzenia kontekstu zdarzeń na tyle, by być zdolnym do uchwycenia całego obrazu, który dąży do zachowania proporcji i przezwyciężenia problemu. Samodyscyplina i fachowość są tym, co ważne. Akceptacja włącza, nie odrzuca, traktując różnorodność jako sposób na rozwiązywanie problemów.

Rozsądek- poziom energii: 400

Inteligencja i racjonalność wychodzą na prowadzenie, gdy przekroczy się emocjonalność niższych poziomów. Rozsądek potrafi rozumieć zawiłości związków oraz dokonywać klarownych rozróżnień. Wiedza i edukacja stają się kapitałem, a rozumienie i informacja są głównymi narzędziami osiągnięć. Na tym poziomie łatwo jest także zadurzyć się w koncepcjach i stracić sedno. Rozsądek jest ograniczony poprzez przeintelektualizowanie, które nie daje dotrzeć do istoty spraw. Wytwarza ogromne ilości informacji i dokumentacji, lecz brak mu zdolności do rozwiązania rozbieżności między danymi a wnioskami. Przekroczenie poziomu rozsądku jest stosunkowo rzadkie w naszym społeczeństwie.

Miłość- poziom energii: 500

Miłość nie ma nic wspólnego z wielką emocjonalnością, atrakcyjnością fizyczną, erotyzmem i chęcią posiadania kontroli, która rośnie i maleje w zależności od warunków. Poziom 500 charakteryzuje się rozwojem bezwarunkowej, stałej, niezmiennej miłości. Jej źródło znajduje się w osobie, która kocha i nie jest zależne od zewnętrznych czynników. Miłość to stan istnienia, pełny wybaczenia, troski i wsparcia. Miłość nie pochodzi z umysłu- wywodzi się prosto z serca. Posiada zdolność do podnoszenia innych na duchu i dokonywania wielkich czynów, dzięki czystości swoich pobudek. Na tym poziomie cała uwaga koncentruje się na sednie sprawy. Rozsądek radzi sobie ze szczegółami, a miłość z całością. Miłość polega na całkowitym zrozumieniu, bez uciekania się do sekwencyjnego przetwarzania. Nie przyjmuje stanowisk, więc pozwala na osiągnięcie kompromisu. Granice przestają istnieć i możliwe staje się połączenie z drugą osobą. Miłość koncentruje się na dobrych stronach życia, pomnażając to, co pozytywne. Jest to poziom prawdziwego szczęścia.

Radość- poziom energii: 540

Radość pochodzi z każdej chwili istnienia, nie z zewnętrznego źródła. Od tego poziomu zaczyna się sfera świętych, uzdrowicieli duchowych i uczniów zgłębiających duchowość na zaawansowanym poziomie. Cierpliwość i zdolność o zachowania pozytywnej postawy w zetknięciu z długotrwałymi przeciwnościami losu jest charakterystyczna dla tego poziomu energii.

”W wysokich rejestrach 500 oglądany świat jest przepełniony znakomitym pięknem i doskonałością stworzenia. Wsztsyko dzieje się synchronicznie, bez wysiłku a wszystko postrzega jest jako wyraz miłości i boskości. Wola jednostki staje się jednością z wolą boską. Wyczuwa się obecność, której moc ulepsza zjawiska, przekraczając konwencjonalne oczekiwania co do rzeczywistości, co później przez zwykłego obserwatora nazywane jest cudami. Takie zjawiska reprezentują moc pól energii, nie jednostki. Pojawia się chęć użycia swego stanu świadomości z korzyścią dla samego życia, a nie poszczególnych osób.”

Pokój- poziom energii: 600

To stan niezwykle rzadki, osiągany jedynie przez jedną osobę na dziesięć milionów. Stan pokoju sprawia, że rozróżnienie między podmiotem i przedmiotem znika. Następuje błogość, a ludzie ci często odsuwają się od doczesnego życia, bo stan błogości, który się pojawia uniemożliwia prowadzenie zwykłej aktywności. Anonimowo mogą wykonywać pracę na rzecz ludzkości lub zostają nauczycielami duchowymi. Percepcja na tym poziomie jest określana jako spowolniona, zawieszona w czasie i przestrzeni, jeszcze lepiej odzwierciedlająca wyśmienicie skoordynowany, ewolucyjny taniec, w którym znaczenie i źródło jest obezwładniające. Umysł jest przepełniony nieskończoną ciszą, która wstrzymała konceptualizację. Ten kto doświadcza i to co doświadczane staje się jednością.

Oświecenie- poziom energii: 700-100

To poziom inspiracji o potężnej mocy. „Istoty na tym poziomie ustanowiły atraktorowe pola energii, wywierające wpływ na całą ludzkość. Wielkie nauki podnoszą masy na duchu i podwyższają poziom uważności całej ludzkości. Na tym poziomie zrozumienia poczucie własnego istnienia przekracza wszelki czas i wszelką indywidualność. Znika jakiekolwiek utożsamianie się z fizycznym ciałem jako „ja”, dlatego też los nie ma znaczenia. Ciało postrzega się zaledwie jako narzędzie dla świadomości, a umysł służy komunikacji, której celem jest pojednanie. Jest to poziom całkowitej Jedności. 

06/ Praca nad wzrostem poziomów świadomości

Życie jest odbiciem tego, czego przedmiotem jest nasza świadomość. To gdzie kierujemy swoją świadomość zależy od systemu naszych wartości i poziomu otwartości naszych serc. W obecnych czasach jesteśmy otumanieni poczuciem strachu, braku pewności siebie i wstydu. Myślimy, że kara za grzechy jest nieunikniona, lub co gorsza, jest biletem wstępu do raju. Takie myślenie to przestarzały schemat, który miał uczynić mnie i Ciebie pionkiem w grze. Tymczasem, Ty jesteś Twórcą tej gry i sama wyznaczasz sobie pozwolenie, które emocje są warte twojej cennej uwagi.

Lubię sobie wyobrażać, że każdy stan świadomości to określony szczebelek na drabinie. W zależności od tego na którym szczebelku stoję, zmienia się moje pole widzenia. Schemat dr. Hawkingsa przekonuje mój umysł wartościami liczbowymi, że wszystkie szczebelki poniżej 200 jednostek energetycznych, czynią nas bankrutami energetycznymi. Jest to naukowo udowodniona teoria, która wystarczająco przekonuje mnie do tego, że nie musze poddawać się autodestrukcji. Nie muszę inwestować mojej cennej uwagi na programy, które marnotrawią moją energię. Nie muszę się spieszyć. Nie muszę potępiać. Mogę delektować się każdą czynnością, bo sama wyznaczam tory, jakimi płynie moja energia.

Swoimi tendencjami zasilamy pole energetyczne Ziemi- dzięki nam planeta może się wzmocnić, jak i osłabić. Wykorzystuj swą siłę woli ku dokonywaniu świadomych wyborów- bez nich nie dokona się żaden postęp. To każdy jeden wybór przekłada się na ogół naszej energii, więc mam w zwyczaju przyglądanie się temu, co robię tu i teraz, dostrajając moją energię spacerem po wyobrażonych szczebelkach. Analiza przeszłości lub przyszłości odbiera moc sprawczą, więc staraj się nie analizować jaka jest ogólna wartość Twojej energii. Nie marnuj swojego tu i teraz- każdy moment pobłogosław swoją uważnością i świadomym spacerem po energetycznej drabinie. Eksperymentuj z tym co akurat robisz i próbuj wykonywać to na różne sposoby. Np. gdy malujesz/jesz obiad/ rozmiawiasz z drugim człowiekiem, zobacz jak to jest robić to na poziomie strachu, jak to jest robić to na poziomie żalu, a jak to jest na poziomie neutralnym czy pełnym akceptacji? Gdy świadomie zwiększasz swoje wibracje, zwiększasz tym samym wibracje Ziemi. Życie to nieustanny streching naszej świadomości, a dodatni bilans energetyczny zyskujemy wtedy, gdy mamy odwagę. To ona budzi w nas chęć do wypróbowania nowych rzeczy i zmierzenia się ze zmiennością życia.

Kocham Cię,

Kaya

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *